מאמרים

כיצד ניתן לדעת פרטי מלוא הרכוש של בן הזוג בהליכי גירושין

גילוי מסמכים בבתי משפט לענייני משפחה - הלכה חדשה
tני עקרת בית המגדלת שלושה ילדים קטנים. לכל אורך השנים הייתי בבית, גידלתי את הילדים כשבעלי ניהל ופיתח במקביל קריירה משגשגת והקים עסק מצליח. לאחרונה החלטנו להיפרד ואנו מנהלים הליך גירושין אשר במסגרתו הגשתי תביעה לפירוק שיתוף ואיזון משאבים לבית משפט לענייני משפחה. פניתי לבעלי וביקשתי ממנו לדעת מה הרכוש אותו צברנו בתקופת חיינו המשותפים, אילו חברות הוא מנהל ובאילו נכסים הוא מחזיק, בעלי סרב לבקשתי. כיצד אוכל לקבל את כל המידע הנדרש לצורך תביעתי?
על הפונה לבקש מבית המשפט צו לגילוי מסמכים. המדובר בדרישה אשר עד לאחרונה הייתה שנויה במחלוקת בפסיקת בתי משפט לענייני משפחה ובתי המשפט המחוזיים (ראו: יצחק כהן "בין סדר הדין בבתי המשפט הכלליים לסדר הדין בבתי משפט למשפחה – סוגיית גילוי המסמכים" דין ודברים ו 406 (2012)), היו מי שטענו כי בתי משפט לענייני משפחה לא היו מוסמכים ליתן צו לגילוי מסמכים, בהתאם לתקנה 258ט(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), הקובעת כי הוראות הפרק בתקנות העוסק בגילוי מסמכים לא יחולו בבתי המשפט לענייני משפחה ובהתאם לפס"ד ברע"א 2466/00 בוטח נ' בוטח (19.11.2000) (להלן: "הלכת בוטח") שם נקבע כי בית המשפט לענייני משפחה אינו יכול לתת צו בנושא גילוי מסמכים מכוח סמכותו הכללית המעוגנת בסעיף 8(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.
נושא גילוי המסמכים בבתי משפט לענייני משפחה הובהר בהלכה החדשה אשר ניתנה ביום 3/9/2013 מפי בית המשפט העליון, בהליך בע"מ 4738/13 (להלן: "ההלכה החדשה בעניין גילוי מסמכים") אשר בהתאם לה בתי משפט לענייני משפחה יהיו מוסמכים ליתן צווים שעניינם גילוי מסמכים ועיון בהם, באותם מקרים שבהם נדרשת הוצאת צווים מסוג זה. הליך גילוי מסמכים בבית המשפט לענייני משפחה הינו בעל חשיבות רבה, לאור הצורך שכל הצדדים יתנהלו כאשר "הקלפים פתוחים", ובלא שצד כלשהו נהנה מיתרון על פני חברו עקב הימנעות מגילוים של נתונים ומסמכים המצויים ברשותו.
חשוב להבין כי ההליך בבתי משפט לענייני משפחה דורש גמישות, שקיפות וחובת גילוי מוגברת יותר מהנהוג בהליך אזרחי ועל כן ההלכה החדשה בעניין גילוי מסמכים "פיזרה את אי הוודאות" בעניין גילוי מסמכים ותסייע בידי מתדיינים רבים אשר יכנסו בשערי בתי משפט לענייני משפחה. במקרה של הפונה, הוצאת צו לגילוי מסמכים ע"י בית המשפט ישפוך אור על ההליך וכל המידע ההכרחי לצדדים יהיה גלוי להם ולבית המשפט לצורך עשיית משפט צדק.

סטודיו סמדר מחט | סטודיו למיתוג ועיצוב | בניית אתרים ועיצוב גרפי