מאמרים

צוואות הדדיות

אשתו של אלכס (שם בדוי) הלכה לעולמה בטרם עת כאשר הייתה בת 33 שנים בלבד והותירה אחריה את בעלה אלכס, אשר היה באותה עת בן 36 שנים ובנם הקטין אשר היה בן 4 שנים.

אלכס ניסה להתמודד עם המצב הקשה אליו נקלעו הוא ובנו ועשה כמיטב יכולתו להתגבר על האבל ולהמשיך בגידול בנו. ל

אחר מספר שנים הכיר אלכס את לונה, בחורה נחמדה ומיוחדת, במהלך חופשה קצרה בחו"ל בה שהה עם בנו ובין השניים נוצרה מערכת יחסים זוגית ומוצלחת.

לאחר כשנת חברות ירד אלכס על ברכיו והציע נישואין ללונה. בני הזוג ערכו טקס צנוע ולאחר כשנת נישואין אחת נולדה להם בת משותפת.

כל אותה העת התגוררה המשפחה בביתו של אלכס, הבית אשר היה שלו ושל אשתו המנוחה במרכז הארץ (להלן: "הנכס").

עם התרחבות המשפחה ועם רצונו של אלכס לעזוב את הנכס, לאור ההתמודדות היום יומית הקשה שלו ושל בנו עם האבל על פטירת המנוחה, הוצע הנכס למכירה לצד ג'.

לאחר תקופה קצרה נמצא קונה לנכס, נחתם בין הצדדים זיכרון דברים, נלחצו ידיים והושקו כוסיות.

אלכס ניגש למשרדנו, עם זיכרון הדברים בידיו וביקש כי נטפל עבורו בעסקת המכר.

אלכס לא חשב כי ישנה בעייתיות במכירת הנכס היות ולא ידע כי הוא ובנו שותפים בנכס. המנוחה לא השאירה אחריה צוואה ועל כן אלכס הגיש בסמוך לפטירת המנוחה בקשה למתן צו ירושה עפ"י דין אשר בהתאם לה הוא ובנו יורשי המנוחה ומתוך כך השניים שותפים בנכס, כאשר אלכס מחזיק ב-7/8 זכויות בנכס והבן הקטין מחזיק ב- 1/8 זכויות בנכס.

לצורך ביצוע עסקת המכר היה על משרדנו לפנות לבית משפט לענייני משפחה לקבלת אישור לביצוע עסקה במקרקעין המערבת קטין, בהתאם לסעיף 20(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

לצורך קבלת האישור כאמור, בית המשפט ביקש לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לנדרש במצבים מסוג זה, אשר בוחן את טובת הקטין בביצוע עסקה מסוג זה.

תחילה סירב היועץ המשפטי לממשלה ליתן אישור לביצוע העסקה וביקש מסמכים רבים מהבנק ומהרשויות השונות, מה שעיכב את ההליך וכמעט וגרם ללקוח להימצא בהפרת הסכם מול רוכש הנכס.

לאחר דין ודברים אשר ניהל משרדנו מול היועץ המשפטי לממשלה, לרבות חילופי מסמכים והבטחות כי זכויותיו של הילד יישמרו וכי מדובר בטובת הילד, ניאות היועץ המשפטי לממשלה ליתן הסכמתו ובהתאם לזאת, נתן בית המשפט הסכמה לעסקה.

ניתן היה למנוע את המצב אליו נקלע אלכס, לו הייתה לו ולאשתו המנוחה צוואה הדדית.

מהי צוואה הדדית ומהם יתרונותיה?
צוואה הדדית מוגדרת בסעיף 8א (תיקון: תשס"ה) 2005 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 אשר יובא להלן:
8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג -
(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש
.
צוואה הדדית כשמה כן היא, הדדית ומשותפת אשר נכתבת מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

המשמעות הינה כי בן הזוג אשר ילך לעולמו ראשון יוריש לבן הזוג הנותר בחיים את כל הרכוש ולאחר שבן הזוג השני ילך לעולמו, ירש/ו את חלקו מי שיקבעו כמוריש/ים בצוואה ההדדית.

הצוואה ההדדית יכולה למנוע את המקרה המתואר בפתח המאמר, שכן בן הזוג הנותר בחיים מקבל את מלוא הרכוש של הצדדים לצוואה מבלי לחשוש ממאבקים, ויכוחים ובעיות פרוצדוראליות עם היורשים האחרים.

היתרון הנוסף בעריכת צוואה הדדית הינו הביטחון אשר מוקנה לצדדים לצוואה, שכן כתיבת הצוואה ההדדית מבטיחה להם כי יעשה שימוש ברכושם בהתאם לרצונם וכפי שציוו בצוואה. בן הזוג הנותר בחיים לא יוכל לבטל את הצוואה לאחרת פטירת בן זוגו ויהיה עליו לקיים את הצוואה ככתובה וכלשונה.

המדובר בנושא מורכב ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום, כדי שיטפל בעריכת צוואה הדדית באופן מקצועי למניעת בעיות ומחלוקות בעתיד.

* המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחברת ו/או משרד עורכי הדין סימון, עישר, פורת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמור.

סטודיו סמדר מחט | סטודיו למיתוג ועיצוב | בניית אתרים ועיצוב גרפי