תחומי עיסוק

ליווי שכונות בהקמה - שרדנו מציע שירות חדשני וייחודי של ליווי ועדי שכונות ובנייני יוקרה טרם ובמהלך מסירתם לדיירים, בכל הנוגע לקבלת שטחים משותפים ומערכות משותפות, מו"מ והסכם עם חברת ניהול, מו"מ והסכמים מול יזם/קבלן, ליקויים בשטחים המשותפים, מגעים עם העריה לגבי צרכי השכונות וכיו"ב.
סטודיו סמדר מחט | סטודיו למיתוג ועיצוב | בניית אתרים ועיצוב גרפי