תחומי עיסוק

דיני עבודה - ייצוג עובדים ומעבידים בפני בית הדין לתעבורה
סטודיו סמדר מחט | סטודיו למיתוג ועיצוב | בניית אתרים ועיצוב גרפי